Nr.      : 10
Verwijzing  : 
Titel     : Ruimteoorlog in de Wega-sector
Auteur    : K.H.Scheer
Verschenen  : 1967
Personen   : Perry Rhodan
        Reginald Bull
        Crest, Thora
        Betty Toufry, Tako Kakuta, John Marshall
        Chaktor, een Ferrone in Ruimtenood
        De Thort
Tijdspanne  : 1975
Samenvatting : Verscheidenen honderden hyperspace overgangen worden op 27 lichtjaar
		afstand gemeten in het Wega systeem. De Goede Hoop maakt zijn eerste
		hyperspace overgang en komt midden in een ruimtegevecht tussen de
		aanvallende Topsiders en Ferroners van het Wega systeem. De Goede 
		Hoop helpt de Ferroners tegen beter weten in en als een door de
		Topsiders bestuurd Arkoniden gevechtsschip verschijnt wordt de
		Goede Hoop zwaar beschadigd. De Thort van Ferron biedt de 
		ongebruikelijke materietransmitter aan om daarmee te overwinnen
		tegen het gevechtsschip.