Nr.      : 5
Verwijzing  : 
Titel     : atoom alarm
Auteur    : Kurt Mahr
Verschenen  : 1967
Personen   : Perry Rhodan
        Reginald Bull, "Bully"
        Tako Kakuta
        Crest, Thora
        Jesse Morgan
        Captain Zimmerman
        Allan D. Mercant
Tijdspanne  : herfst 1971
Samenvatting : Tako start geheime onderhandelingen voor materialen. PR en
		Bully beŽindigen hun hypno training. Terwijl ze op de maan
		bij de vernielde kruiser op zoek gaan naar materialen ontdekken
		ze dat er een noodbericht verzonden is naar Myra IV de dichtst
		bijzijnde robotbasis.
		PR dringt de basis binnen van Mercant en licht hem in over de
		aanstaande aanval. De drie machtsblokken worden het eens over
		de samenwerking met PR. Allen worden verrast door het plotselingen
		opduiken van het Fantan ruimteschip. Een onverwachtse aanval 
		vernield het gevaarlijke ruimteschip. De machtsblokken worden
		het dan eens om het embargo op de derde macht op te heffen. 
		Rhodan laat merken dat hij romantische gevoelends jegens Thora
		koestert.
Citaat		: